Wonder Agent

Birbiri ile tepkimeye giren ve çökelti oluşturan gübrelerin başarı ile karışmasını ve çözünmesini sağlar.
Biribir ile reaksiyon ve tepkimeye giren zirai ilaç ve gübrelerin çözeltide karışmasını sağlar.
Karışım tanklarındaki yüksek pH’ı düşürür.
Gübrelemede ve ilaçlamada kullanılacak yüksek sertlikteki suyu yumuşatır.
İlaçlama makinasındaki püskürtme memeleri ve filtrelerini temizler.

Kategoriler: